Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος

emailmarketing articleΗ σωστή και ολοκληρωμένη προληπτική συντήρηση του ανελκυστήρα προσφέρει:

  • Μείωση του αριθμού βλαβών του ανελκυστήρα
  • Μείωση των επισκευών
  • Αύξηση του χρόνου ζωής των εξαρτημάτων
  • Αύξηση της λειτουργικότητας του κτιρίου

Στην λίστα αναφοράς ελέγχου σας αποστέλλεται η ακριβής ώρα, σε πραγματικό χρόνο, εισόδου-εξόδου του τεχνικού συντήρησης, check-list με τα 71 σημεία, τα οποία ελέγχθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης καθώς επίσης και φωτογραφίες με την κατάσταση του πυθμένα φρεατίου (παρακολούθηση ύπαρξης νερού, εύφλεκτων υλικών κλπ.)