Ετήσια Συμβόλαια Συντήρησης & Κάλυψης Βλαβών

 

contractΝέα Οικονομικά, Ετήσια Συμβόλαια Συντήρησης & Κάλυψης Βλαβών

Η εταιρία μας συμβαδίζοντας με τις οικονομικές εξελίξεις στη χώρα, αναπροσαρμόζει τις τιμές της και διατηρώντας την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών της, προσφέρει Νέα Οικονομικά Ετήσια Συμβόλαια Προληπτικής Συντήρησης και Κάλυψης Βλαβών σχεδιασμένα πάνω στις ανάγκες σας.

 

 

Μερικές σημαντικές παροχές είναι:

  • Έλεγχος και προληπτική συντήρηση ανελκυστήρων, 6, 8 ή 12 φορές/έτος. Αυθημερόν σας αποστέλλεται αναφορά, μέσω e-mail, για τα 71 σημεία ελέγχου του ανελκυστήρα σας και τα ενδεχόμενα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά τις εργασίες συντήρησης.
  • Αποκατάσταση βλαβών εντός 2 ωρών από την αναγγελία βλάβης, 365 ημέρες/χρόνο.
  • Ασφάλιση σε ασφαλιστική εταιρία έναντι αστικής ευθύνης για την αποζημίωση τυχόν ατυχημάτων, ως προς τις υλικές ή ατομικές ζημιές.